Condicions generals

Formalitzar una compra significa haver llegit, entès i acceptat les següents condicions:

El present contracte es constitueix com a Condicions Generals de Contractació, compravenda i enviament de la pàgina Web de Rellotges Ncat.cat, estant el seu objecte i altres condicions exposades d'ara endavant. 
Els productes inclosos en aquesta Pàgina Web són els disponibles actualment i la formalització de la comanda vincula a les parts. Per tal motiu, les presents Condicions Generals de Contractació estan destinades a persones majors de 18 anys.

L'oferta dels productes de Ncat.cat té validesa indefinida mentre es trobi a la seva pàgina web, podent ser modificada, rectificada o cancel·lada sense previ avís als usuaris i consumidors eventuals. Tots els productes comercialitzats per Ncat.cat estan de conformitat amb la normativa legal aplicable i vigent a Espanya.

La responsabilitat civil de Ncat.cat pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, renunciant expressament l'usuari o consumidor a reclamar qualsevol responsabilitat, contractual o extra contractual, danys i perjudicis a Ncatalà.cat per qualsevol concepte en cas d'insatisfacció pel que fa a les prestacions, la utilització, enviaments, resultats, fiabilitat, disseny o altres qualitats dels productes venuts en aquesta Pàgina Web, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la Pàgina Web, incloent-se pèrdues de beneficis, pèrdues de dades, fitxers i altra informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari o consumidor que accedís a la nostra Pàgina Web.

Enllaç Política de venda i cancel·lació/devolució

Enllaç Política de privadesa

Enllaç Avís Legal