Avís Legal

NCAT.CAT es una botiga online propietat de David Garcia Salgado amb DNI 43697135X i seu al carrer Bigues 52, 2n 1a - 08140 Caldes de Montbui (BARCELONA).

La seu social i botiga física de Rellotges Ncat es al carrer Forn nº 1 - 08140 Caldes de Montbui.


La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que pugui fer-se amb els continguts i la informació d'aquesta pàgina web sense haver obtingut l'autorització expressa de NCAT.CAT és una infracció castigada per la legislació vigent.

NCAT.CAT es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporalment o de forma definitiva, sense notificació prèvia. L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (d'ara endavant l'Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per NCAT.CAT, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la pàgina web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions descrites per al coneixement de l'Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda a la pàgina web és de l'Usuari.

NCAT.CAT queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d'opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web.

NCAT.CAT no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per NCAT.CAT.

 

Lleis aplicables

Es pacta expressament que les discrepàncies que puguin sorgir entre els usuaris i NCAT.CAT seran resoltes per un àrbitre designat pel Tribunal Arbitral de Barcelona i segons el reglament intern d'aquest tribunal en el moment de la controvèrsia i d'acord amb la Llei d'Arbitratge, de 5 de desembre de 1988, actualment vigent, i la Llei 60/2003, de 23 de Desembre, d'Arbitratge, a partir de la seva entrada en vigor.


La Llei aplicable a les Condicions Generals de Contractació per dirimir controvèrsies sobre les mateixes és la legislació del Regne d'Espanya i són competents els Tribunals de la Ciutat de Barcelona. La modificació o cancel·lació d'un o més pactes del present contracte no implica en la cancel·lació dels altres pactes o en l'anul·lació de la relació mercantil amb els usuaris.
 

Responsabilitat i drets d'imatge

NCAT.CAT no reproduirà marques comercials ni noms subjectes a restriccions pels drets de la propietat intel·lectual tret que el client acrediti degudament ser el seu legítim propietari o tenir autorització expressa del mateix per a la seva reproducció. Ncatalà.cat es reserva el dret a no reproduir textos o imatges que puguin ser ofensius, lascius, obscens o que atemptin contra la llei o la intimitat de terceres persones. NCAT.CAT no es responsabilitza de possibles reclamacions en quant al contingut de les seves reproduccions, assumint el client que les sol·licita tota responsabilitat per qualsevol concepte.