Política de venda i cancel·lació / devolució

Tots els rellotges comercialitzats a la pàgina web de Rellotges Ncat.cat són nous i disposen d'una garantia de 2 anys. La garantia cobreix els defectes de fabricació i el correcte funcionament de les seves maquinàries. La garantia no cobreix el desgast dels materials generats per l'ús ni la pila.

Rellotges Ncat.cat atorga als compradors d'articles no personalitzats un termini de 15 dies naturals, perquè puguin resoldre el present contracte i realitzar la devolució de l'article comprat sense especificar-ne la motivació. Queden exclosos de la política de devolucions tots aquells articles que hagin estat personalitzats a sol·licitud del comprador.

 

Condicions de la política de venda i cancel·lació/devolució:

  • El termini de 15 dies naturals per al desistiment, cancel·lació/devolució, començarà a comptar des del dia en què el client o comprador rebi l'article.

.

  • Per accedir a la cancel·lació/devolució de l'article comprat, caldrà que aquest no hagi estat usat i sigui retornat en les mateixes condicions que va ser enviat. L'article haurà d'incorporar les seves etiquetes, caixes i proteccions tal com va ser entregat. En el cas que la caixa d'enviament hagi estat rebutjada, és obligació del comprador procurar una caixa o embolcall adequat per a protegir l'article a retornar.

.

  • L'enviament i els costos que es derivin de la devolució de l'article retornat fins a les nostres instal·lacions, aniran a càrrec del comprador. Per a la seva comoditat, podem enviar-li un missatger nosaltres mateixos per a recollir l'article a retornar. En aquest últim cas, es descomptaran 5 euros de l'import total a retornar.

.

  • Un cop rebut l'article a les nostres instal·lacions i revisat el seu perfecte estat, Rellotges Ncat.cat procedirà a retornar l'import total de la compra (despeses d'enviament incloses) en un termini màxim de 7 dies. La forma per a retornar l'import al comprador serà sempre que sigui possible la mateixa que va ser utilitzada per realitzar la compra. Si no fos possible per algun motiu, la devolució de l'import es realitzarà mitjançant transferència bancaria al compte que ens indiqui el comprador.

 

Procediment per a sol·licitar la resolució de contracte i cancel·lació/devolució

  • Per a resoldre el contracte de compra o desistiment i procedir a la cancel·lació/devolució de qualsevol article, serà necessari informar-nos prèviament mitjançant un e-mail a info@ncat.cat indicant a l'assumpte els termes Cancel·lació / Devolució. En aquest e-mail caldrà indicar les seves dades, referència de l'article número de factura o comanda.

.

  • L'adreça per a retornar l'article és la següent:

Rellotges Ncat

Att. David Garcia

Carrer Bigues 52, 2n 1a

08140 Caldes de Montbui

Barcelona.